Рекламні агентства - аналіз окремих радіо і телевізійних програм

14:42 | 05.04.2008

Рекламні агентства формують штати із співробітників певного спрямування рекламної діяльності.

Текстовики створюють задуми, що реалізуються у текстовій частині та наочних образах рекламних звернень, узагальнюючи фактичну інформацію, різноманітні видання, ідеї, контактуючи з споживачами, постачальниками та з тими, хто може спрямувати зусилля на те, як привернути увагу цільової групи споживачів до предмета реклами. Художній редактор чи керівник групи текстовиків може стати директором творчої служби агентства, що контролює хід роботи по створенню реклами.

В процесі пошуку ідей рекламних звернень рекламісти користуються такими джерелами інформації:

- довірча співбесіда з компетентними співробітниками;
- вивчення спеціальних книг і часописів, реклами конкурентів, каталогів, проспектів, прейскурантів, об'яв та інших джерел інформації стосовно конкретних галузей; патентних видань, щоденних видань, зокрема економічних;
- ознайомлення з ретроспективними публікаціями, повідомленнями галузевих об'єднань, товарами вітрин магазинів: відвідування ярмарок і виставок;
- аналіз окремих радіо- і телевізійних програм;
- співбесіди з клієнтами, постачальниками та конкурентами;
- дискусії з керівниками відділів; мозкова атака за участю працівників підприємства; аналіз пропозицій співробітників підприємства; дискусії з функціонерами галузевого об'єднання;
- аналіз рекламацій, повідомлень представників підприємства, ініціатив міністерств і відомств;
- вивчення опублікованих доповідей з дослідження ринку;
- участь у конференціях та інформаційних заходах.

Художники надають ідеям текстовиків наочне втілення у вигляді «макетів», звернень друкованої реклами, упаковки, телевізійних рекламних роликів, фірмових логотипів, товарних знаків і емблем. Вони визначають типи і розміри шрифтів, розміщують текстову інформацію на полосі і компонують всі елементи рекламної об'яви з огляду на те, щоб її могли відтворити гравери і друкарі.

 

Використання рекламних засобів комерційного банку

Реклама може продати товар лише у тому випадку, якщо вона дала споживачеві можливість побачити у товарі якості, яких немає у жодного іншого товару. Тому першочерговою метою є використання використання рекламних засобів, які тіки є. Втім скрінінг активних операцій комерційного банку повинен бути якнайтісніше пов'язаним з інвестиційним перерозподілом вільних ресурсів на грошових ринках і ринках ...

Реклама в блогах

Самый распространенный способ рекламы в блоге — это перекрестные ссылки, так называемая реклама в блогах. Самый простой механизм действия таких ссылок таков: блоггер А опубликовал интересный материал, блоггер В его увидел и дал в своем блоге ссылку на блог А. Ссылку в блоге В увидели блоггеры С и О. Блоггер С перешел по ссылке, заинтересовался и тоже дал в своем блоге ссылку на блог А. Блоггер В не стал переходить ...

Реклама та формування портфеля комерційних банків

Сучасна реклама не лише повідомляє потенційним покупцям про можливість покупки певного товару, а й допомагає їм найдоцільніше здійснити цю покупку, інформуючи про якість, ціну, способи використання та інші параметри для покупки, оптимізації вибору серед чисельних схожих товарів. Тобто кожен із показників загальної множини ефективності формування портфеля вкладень комерційних банків може мати свою розмірність ...


О НАРУЖКЕ
ПРО РЕКЛАМУ
МАРКЕТИНГ И PR
PR В МЕНЕДЖМЕНТЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
БРЕНДИНГ
РЕКЛАМА В БИЗНЕСЕ
СТАТЬИ - РАЗНОЕ
СЛОВАРЬ
ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ
КАТАЛОГ ССЫЛОК
   Marketing Blogs - Blog Catalog Blog Directory Copyright © 2006 - 2007 "Optima-PR"