Рекламний сегмент приватного житлового фонду
23:38 | 27.07.2008

Зростання рекламного сегменту приватного житлового фонду є однією із сприятливих умов розвитку ринку реклами та торгівлі житловою нерухомістю. За цих обставин збільшується кількість потенційних учасників ринку житлової нерухомості, які можуть брати участь в торговельних операціях з житловою нерухомістю.


Суб’єктна структура ринку реклами житлової нерухомості
00:46 | 17.07.2008

Суб’єктну структуру ринку реклами житлової нерухомості складають продавці, покупці, рекламні агенції (компанії) та держава. Покупцем на ринку житлової нерухомості може бути будь-яка фізична або юридична особа, а також орган державного управління, що має право на певну операцію згідно чинного законодавства. В свою чергу, продавець на ринку житла – фізична або юридична особа, що має право власності на об’єкт житлової нерухомості, у тому числі держава в особі своїх спеціалізованих органів управління власністю.


Концепція реклами інтелектуального будинку
22:48 | 15.07.2008

Рекламна концепція з продажу даного виду житла потребує точного зосередження на найбільш забезпечені верстви населення, зокрема на найбагатших громадян, кількість яких постійно зростає. Таким чином, рекламна кампанія що до реалізації інтелектуальних будинків повинна містити поперед всього спрямовану інформативність визначених громадян.


Ефективність сприйняття реклами у видавничий діяльності
18:40 | 13.06.2008

Видавництвам необхідно організувати перехід до мультимедійних компаній таким чином, щоб пропонувати свій зміст на всіх доступних каналах відповідно вимогам споживачів. Важливо розробити інноваційні концепції пристосування ділової моделі газети до умов мінливого ринку, наприклад, нова стратегія підписки та продажу у роздріб, нові моделі цінової політики для рекламних ринків. Майбутнє – за новими стратегічними альянсами, як внутрі газетної галузі, так й за її межами.

Реклама - сутність: платна форма неперсоніфікованого пред-ставлення та просування товарів, послуг, ідей з певним джерелом фінансування. Інструменти: телевізійна, друко-вана, зовнішня, кіноматеріали тощо.


Маркетинг як філософія
18:33 | 13.06.2008

Має бути все навпаки: саме маркетинг повинен стати першоосновою розробок довгострокових та короткострокових стратегій, оскільки основним принципом розвитку конкурентоспроможного підприємства є орієнтація на отримання прибутків через найкраще задоволення потреб споживачів, що можна зробити тільки за допомогою маркетингу. Розповсюдження філософії маркетингу всією організацією стає важливою перевагою у конкурентній боротьбі. Запорука успіху будь-якого підприємства – комплексне управління, грамотна організація маркетингової стратегічної та тактичної діяльності.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эффективность рекламных роликов на радио

Где мы ежедневно бываем? Выходя из дома, мы садимся в маршрутку, где обязательно включен FM-приемник. С утра, когда люди едут на работу, основная часть радио эфира заполнена рекламой. И эта реклама на радио сопровождает нас ежедневно, въедается в наши умы, и мы поневоле покупаем продукцию, предлагаемую в рекламе. Когда мы приходим на работу и окунаемся в мерный ритм рабочего дня, то сопровождением ...

Организационно-технологические особенности рекламной деятельности

Рекламной деятельности, присуща относительно высокая трудоемкость и машиноемкость изготавливаемой рекламной продукции, соотношение которой зависит от видов оказываемых рекламных заказов. Это обуславливает наличие относительно большой части высококвалифицированного промышленно-производственного персонала и постоянного обновления высокотехнологичного оборудования. В области труда и его влияния на ход ...

Особенности отечественного рекламного производства

Основной особенностью отечественного рекламного производства, является разнообразие структуры производственного процесса, не только на отдельных переделах (цехах, отделах), но и в одном и том же переделе во время производства различной рекламной продукции или при использовании различных технологических схем. Для рекламной деятельности, характерна значительная степень непрерывности, тесная связь между составляющими частями производства, относительно невысокая ....


О НАРУЖКЕ
ПРО РЕКЛАМУ
МАРКЕТИНГ И PR
PR В МЕНЕДЖМЕНТЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
БРЕНДИНГ
РЕКЛАМА В БИЗНЕСЕ
РЕКЛАМА И БАНКИ
РЕКЛАМА И ФИНАНСЫ
РЕКЛАМА И НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕКЛАМА И ЭКОНОМИКА
РЕКЛАМА ВО ВСЕМ
СТАТЬИ - РАЗНОЕ
СЛОВАРЬ
ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ
КАТАЛОГ ССЫЛОК
   Рекламное агентство, Харьков    
Copyright © 2006 - 2008 "Optima-PR"