Історичні особливості рекламних дій з торгівлі житловою нерухомістю
23:36 | 27.07.2008

На кінець 2007 р. рівень ВВП на душу населення становить 9017,0 грн. (проти 25-30 тис. євро в європейських країнах). З урахуванням цього величина сукупних (як приватних, так і державних) витрат на рекламу та придбання житла може складати приблизно 1803,4 грн. на рік на душу населення. Цією величиною і можуть визначатися можливості суспільства з будівництва, реклами та утримання житла в Україні.


Правові чинники впливу на розвиток рекламування торгівлі житловою нерухомістю
02:51 | 22.07.2008

Неврегульованість законодавчого простору ринку реклами житлової нерухомості значно ускладнює здійснення торговельних операцій. Особливу увагу слід звернути на те, що українське законодавство, яке регулює операції торгівлі житловою нерухомістю, частіше не встигає за змінами цивільно-правових відносин, і тому суб’єктам цього ринку приходиться зіткатися з ситуаціями, які законами та іншими нормативно-правовими актами не регулюються, або регулюються не належним чином.


Вплив зовнішнього середовища на розвиток рекламних пропозицій з торгівлі житловою нерухомістю
02:49 | 22.07.2008

Незважаючи на те, що до зовнішніх умов суб’єкти ринку реклами житла можуть тільки пристосовуватись і адаптуватись, вважаємо, що вплив чинників зовнішнього середовища обумовлює специфіку і напрямки розвитку ринку реклами житлової нерухомості, а отже, і торгівлі. Тому доцільним є визначення умов зовнішнього середовища, що впливають на розвиток торгівлі житловою нерухомістю.


Загальні особливості ринку реклами житлової нерухомості
02:45 | 22.07.2008

Таким чином, ринок реклами житлової нерухомості можна охарактеризувати як сферу вкладання капіталу в об’єкти житлової нерухомості та як систему економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій з нею. Причому такі відносини спостерігаються безпосередньо при здійсненні рекламування процесу торгівлі житловою нерухомістю.


Індикатори стану і тенденцій розвитку ринку реклами житлової нерухомості
19:49 | 19.07.2008

Суттєвим індикатором розвитку ринку реклами є зміна ринкових цін або ставок, які зберігаються протягом року чи більше. Особливу роль відіграють різниці між цінами, що заявлені в лістингах (реєстрах об’єктів, що виставлені на продаж), і поточними цінами продажів, а також різниця між орендною платою і кінцевою сумою, що виплачується. Все це відображає сталість ринку реклами житлової нерухомості.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эффективность рекламных роликов на радио

Где мы ежедневно бываем? Выходя из дома, мы садимся в маршрутку, где обязательно включен FM-приемник. С утра, когда люди едут на работу, основная часть радио эфира заполнена рекламой. И эта реклама на радио сопровождает нас ежедневно, въедается в наши умы, и мы поневоле покупаем продукцию, предлагаемую в рекламе. Когда мы приходим на работу и окунаемся в мерный ритм рабочего дня, то сопровождением ...

Организационно-технологические особенности рекламной деятельности

Рекламной деятельности, присуща относительно высокая трудоемкость и машиноемкость изготавливаемой рекламной продукции, соотношение которой зависит от видов оказываемых рекламных заказов. Это обуславливает наличие относительно большой части высококвалифицированного промышленно-производственного персонала и постоянного обновления высокотехнологичного оборудования. В области труда и его влияния на ход ...

Особенности отечественного рекламного производства

Основной особенностью отечественного рекламного производства, является разнообразие структуры производственного процесса, не только на отдельных переделах (цехах, отделах), но и в одном и том же переделе во время производства различной рекламной продукции или при использовании различных технологических схем. Для рекламной деятельности, характерна значительная степень непрерывности, тесная связь между составляющими частями производства, относительно невысокая ....


О НАРУЖКЕ
ПРО РЕКЛАМУ
МАРКЕТИНГ И PR
PR В МЕНЕДЖМЕНТЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
БРЕНДИНГ
РЕКЛАМА В БИЗНЕСЕ
РЕКЛАМА И БАНКИ
РЕКЛАМА И ФИНАНСЫ
РЕКЛАМА И НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕКЛАМА И ЭКОНОМИКА
РЕКЛАМА ВО ВСЕМ
СТАТЬИ - РАЗНОЕ
СЛОВАРЬ
ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ
КАТАЛОГ ССЫЛОК
   Рекламное агентство, Харьков    
Copyright © 2006 - 2008 "Optima-PR"