Рекламне забезпечення ринку житлової нерухомості в СРСР
22:52 | 15.07.2008

Однак, одержавши право на покупку квартир, земельних ділянок, житлових будинків, громадяни СРСР не мали права вільного їх продажу та саме головне – офіційного рекламування. За радянських часів також існувало обмеження щодо кількості і вартості житла, яке знаходиться у власності громадян, яке було закріплено ЦК УРСР. Громадянин міг бути власником тільки одного житла.


Життєвий цикл об’єктів житлової нерухомості та життєвий цикл її реклами
01:18 | 14.07.2008

Остання фаза життєвого циклу об’єкту житлової нерухомості – управління об’єктом житлової нерухомості – є найбільш тривалою і пов’язана з терміном доцільності експлуатації об’єкту житлової нерухомості та розміром витрат на усунення фізичного та морального зносу, зокрема не потребує рекламних впроваджень.


Вплив на зміну рекламних технологій новітнього класифікатору з житлової нерухомості
01:16 | 14.07.2008

Запропонований класифікатор може використовуватись як основа визначення класу житла в будь-якому регіоні країни та надасть можливість запобігати ціновим спекуляціям при здійснені торгівлі на первинному та вторинному ринках житла та сприятиме найбільш вдалому вибору рекламної технології чи засобу реклами для того чи іншого класу ...


Ріст промислового виробництва як один із факторів розвитку рекламних технологій
01:02 | 14.07.2008

Ці зміни відображають перехід найрозвинутіших країн (Японії, США, Західної Європи) від індустріального ладу суспільства до постіндустріального, або інформаційного, оскільки технологічною базою стають інформаційні та рекламні технології. Ключовими галузями стають торгівля, фінанси, освіта, індустрія туризму та розваг, сфера обслуговування, транспорт, наукові дослідження, медицина та рекламна діяльність.


Особливості маркетингу послуг
00:37 | 24.06.2008

У той же час, характерні особливості, що пов’язані із специфікою послуги, вимагають додаткових знань та інколи інших підходів до маркетингу послуг. Щоб з’ясувати особливості маркетингу послуг, нами на основі дослідження функціональної суті комплексу маркетингу послуг сформульоване наступне визначення маркетингу послуг: маркетинг послуг – це динамічний соціально-управлінський процес, який спрямований на формування і задоволення потреб споживача, залучення та утримання його завдяки взаємодії елементів механізму комплексу функціональної структури, інструментарію, за рахунок інноваційної діяльності, яка направлена на досягнення цілей підприємства. Таке визначення показує, що маркетинг послуг, як управлінський процес, сприяє розвитку сфери послуг та забезпечує прибуток підприємству.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эффективность рекламных роликов на радио

Где мы ежедневно бываем? Выходя из дома, мы садимся в маршрутку, где обязательно включен FM-приемник. С утра, когда люди едут на работу, основная часть радио эфира заполнена рекламой. И эта реклама на радио сопровождает нас ежедневно, въедается в наши умы, и мы поневоле покупаем продукцию, предлагаемую в рекламе. Когда мы приходим на работу и окунаемся в мерный ритм рабочего дня, то сопровождением ...

Организационно-технологические особенности рекламной деятельности

Рекламной деятельности, присуща относительно высокая трудоемкость и машиноемкость изготавливаемой рекламной продукции, соотношение которой зависит от видов оказываемых рекламных заказов. Это обуславливает наличие относительно большой части высококвалифицированного промышленно-производственного персонала и постоянного обновления высокотехнологичного оборудования. В области труда и его влияния на ход ...

Особенности отечественного рекламного производства

Основной особенностью отечественного рекламного производства, является разнообразие структуры производственного процесса, не только на отдельных переделах (цехах, отделах), но и в одном и том же переделе во время производства различной рекламной продукции или при использовании различных технологических схем. Для рекламной деятельности, характерна значительная степень непрерывности, тесная связь между составляющими частями производства, относительно невысокая ....


О НАРУЖКЕ
ПРО РЕКЛАМУ
МАРКЕТИНГ И PR
PR В МЕНЕДЖМЕНТЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
БРЕНДИНГ
РЕКЛАМА В БИЗНЕСЕ
РЕКЛАМА И БАНКИ
РЕКЛАМА И ФИНАНСЫ
РЕКЛАМА И НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕКЛАМА И ЭКОНОМИКА
РЕКЛАМА ВО ВСЕМ
СТАТЬИ - РАЗНОЕ
СЛОВАРЬ
ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ
КАТАЛОГ ССЫЛОК
   Рекламное агентство, Харьков    
Copyright © 2006 - 2008 "Optima-PR"