Функціональна дія комплексу маркетингу на ринку
00:35 | 24.06.2008

У маркетингу послуг найбільш прийнятною є піраміда А. Маслоу, яка підказує, що, задовольнивши один ступінь потреб, людина прагне до задоволення іншого, більш високого.

Це означає, що людські потреби безмежні, а мета маркетингових дій полягає в мистецтві розпізнавання, які потреби впливають на споживача послуг у даний момент.


Стан та розвиток маркетингу на ринку послуг
09:50 | 21.06.2008

У процесі вирішення поставлених задач необхідно використовувати методи аналізу і синтезу – при аналізі системи управління маркетингом послуг; емпіричні методи – при організації збору первинної інформації про ринок послуг та анкетному опитуванні; метод системно-структурного аналізу – при дослідженні та систематизації методичного інструментарію управління маркетингом та маркетингових досліджень; економіко-статистичні методи – при обробці результатів маркетингового дослідження ринку послуг; метод спостереження – при діагностиці управління маркетинговою діяльністю на підприємствах сфери послуг; метод переходу від абстрактного до конкретного – при розробці та обґрунтуванні конкретних пропозицій щодо проведення маркетингових заходів підприємствами – суб’єктами ринку послуг; моделювання – при визначенні ефективності процесу управління маркетингом.


Фінансові показники у контексті маркетингового комплексу
18:31 | 13.06.2008

Фінансові показники є даними бухгалтерського обліку, або розрахунковими показниками та вимірюються у вартісних та натуральних показниках. Не фінансові показники є як розрахунковими, так і описовими показниками, вимірюються в натуральних одиницях, або частках. Не фінансові показники, в даному випадку, включають основні фактори ефективності маркетингового комплексу за основними його елементами (об’єктами впливу).

Маркетинговий комплекс відіграє роль ядра маркетингових планів і програм. Згідно класичної теорії, він складається з чотирьох елементів: товар, ціна, розподілення та просування, відображаючи в плані маркетингу, відповідно, товарну, цінову, дистрибуційну та комунікаційну політику.


Персонал у рекламі та маркетинговому комплексі
22:13 | 02.06.2008

Ефективність елементу “персонал” може визначати успіх підприємства в цілому та становити його конкурентну перевагу. Так, серед стратегічних цілей відносно елементу “персонал” можуть бути: виховання рекламної, маркетингової орієнтації та розповсюдження філософії маркетингу серед усіх учасників організації, досягнення необхідного рівня кваліфікації персоналу з реклами, менеджменту, формування цілісного єдиного корпоративного духу та відданості своєму підприємству, створення єдиної відданої команди однодумців.


Особливості та основні принципи організації маркетингу та збуту на поліграфічному підприємств
21:54 | 27.05.2008

Переносячи найбільш розширену концепцію маркетингового комплексу. Паливоди у поліграфічну галузь, треба зауважити на деякі особливості. Такі змінні комплексу, як «сила» та «процес», мають різний рівень актуальності для малих та частини середніх підприємств, які обслуговують переважно локальний, регіональний, або частину національного ринку; та великих поліграфічних комплексів, які обслуговують закордонні ринки, ці елементи дозволяють виявити маркетингові заходи.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эффективность рекламных роликов на радио

Где мы ежедневно бываем? Выходя из дома, мы садимся в маршрутку, где обязательно включен FM-приемник. С утра, когда люди едут на работу, основная часть радио эфира заполнена рекламой. И эта реклама на радио сопровождает нас ежедневно, въедается в наши умы, и мы поневоле покупаем продукцию, предлагаемую в рекламе. Когда мы приходим на работу и окунаемся в мерный ритм рабочего дня, то сопровождением ...

Организационно-технологические особенности рекламной деятельности

Рекламной деятельности, присуща относительно высокая трудоемкость и машиноемкость изготавливаемой рекламной продукции, соотношение которой зависит от видов оказываемых рекламных заказов. Это обуславливает наличие относительно большой части высококвалифицированного промышленно-производственного персонала и постоянного обновления высокотехнологичного оборудования. В области труда и его влияния на ход ...

Особенности отечественного рекламного производства

Основной особенностью отечественного рекламного производства, является разнообразие структуры производственного процесса, не только на отдельных переделах (цехах, отделах), но и в одном и том же переделе во время производства различной рекламной продукции или при использовании различных технологических схем. Для рекламной деятельности, характерна значительная степень непрерывности, тесная связь между составляющими частями производства, относительно невысокая ....


О НАРУЖКЕ
ПРО РЕКЛАМУ
МАРКЕТИНГ И PR
PR В МЕНЕДЖМЕНТЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
БРЕНДИНГ
РЕКЛАМА В БИЗНЕСЕ
РЕКЛАМА И БАНКИ
РЕКЛАМА И ФИНАНСЫ
РЕКЛАМА И НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕКЛАМА И ЭКОНОМИКА
РЕКЛАМА ВО ВСЕМ
СТАТЬИ - РАЗНОЕ
СЛОВАРЬ
ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ
КАТАЛОГ ССЫЛОК
   Рекламное агентство, Харьков    
Copyright © 2006 - 2008 "Optima-PR"