Тенденції розвитку ринку реклами житлової нерухомості
02:48 | 22.07.2008

Виявлено, що реклама торгівлі житловою нерухомістю є одним з поширених видів діяльності на ринку реклами житлової нерухомості і являє собою процес рекламування купівлі-продажу об’єкту житлової нерухомості, який супроводжується зміною його власника та рухом капіталу та має обов’язкове документальне оформлення.


Комерційна функція
19:44 | 19.07.2008

Комерційна функція полягає в реалізації вартості і споживчої вартості житлової нерухомості і отриманні прибутку на вкладений капітал.
Інформаційна функція – це унікальний ринковий спосіб оперативного збору і розповсюдження узагальненої об’єктивної інформації, що дозволяє продавцям і покупцям житлової нерухомості вільно, зі знанням справи приймати рішення в своїх інтересах.


Реклама купівлі-продажу житлової нерухомості
00:47 | 17.07.2008

З певною мірою умовності до реклами торгових операцій з житловою нерухомістю можна віднести і рекламу міни. Кожна з сторін, яка бере участь в обміні житла, вважається продавцем того житла, яке вона дає в обмін, і покупцем житла, яке вона одержує. Якщо при укладанні правочину виявляється, що відповідно до договору міни об’єкти обміну визнаються нерівноцінними, то сторона, ціна об’єкту нерухомості якої нижче, повинна сплатити різницю в цінах, але це повинно бути оговорено при складанні рекламно-інформаційного оголошення.


Девелопмент та життєвий цикл реклами
01:19 | 14.07.2008

Життєвий цикл об’єктів житлової нерухомості тісно пов'язаний з поняттям «девелопмент». Це поняття означає поступальну схему реалізації проектів, тобто багатоступеневий процес створення нового об’єкту житлової нерухомості, що потребує такого ж багатоступневого впровадження рекламної кампанії. В цілому, цей процес передбачає добір команди учасників проекту, дослідження ринку нерухомості, проектування, будівництво, фінансування, бухгалтерський облік, управління майном і в кожному з цих процесів невід’ємну частину займає реклама ...


Світовий досвід організація рекламної кампанії нерухомості у розрізі розбіжності щодо віднесення тих чи інших об’єктів до нерухомого майна
01:10 | 14.07.2008

Згідно з аналізу даної галузі та ринку реклами взагалі, на відміну від інших держав Україною визначений більш широкий перелік об’єктів, що за своєю природою можуть бути віднесені до нерухомого майна. Разом з тим Цивільний кодекс України відносить до нерухомості й об’єкти, які за характеристиками є рухомими і підлягають державній реєстрації: повітряні й морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> конец

Эффективность рекламных роликов на радио

Где мы ежедневно бываем? Выходя из дома, мы садимся в маршрутку, где обязательно включен FM-приемник. С утра, когда люди едут на работу, основная часть радио эфира заполнена рекламой. И эта реклама на радио сопровождает нас ежедневно, въедается в наши умы, и мы поневоле покупаем продукцию, предлагаемую в рекламе. Когда мы приходим на работу и окунаемся в мерный ритм рабочего дня, то сопровождением ...

Организационно-технологические особенности рекламной деятельности

Рекламной деятельности, присуща относительно высокая трудоемкость и машиноемкость изготавливаемой рекламной продукции, соотношение которой зависит от видов оказываемых рекламных заказов. Это обуславливает наличие относительно большой части высококвалифицированного промышленно-производственного персонала и постоянного обновления высокотехнологичного оборудования. В области труда и его влияния на ход ...

Особенности отечественного рекламного производства

Основной особенностью отечественного рекламного производства, является разнообразие структуры производственного процесса, не только на отдельных переделах (цехах, отделах), но и в одном и том же переделе во время производства различной рекламной продукции или при использовании различных технологических схем. Для рекламной деятельности, характерна значительная степень непрерывности, тесная связь между составляющими частями производства, относительно невысокая ....


О НАРУЖКЕ
ПРО РЕКЛАМУ
МАРКЕТИНГ И PR
PR В МЕНЕДЖМЕНТЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
БРЕНДИНГ
РЕКЛАМА В БИЗНЕСЕ
РЕКЛАМА И БАНКИ
РЕКЛАМА И ФИНАНСЫ
РЕКЛАМА И НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕКЛАМА И ЭКОНОМИКА
РЕКЛАМА ВО ВСЕМ
СТАТЬИ - РАЗНОЕ
СЛОВАРЬ
ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ
КАТАЛОГ ССЫЛОК
   Рекламное агентство, Харьков    
Copyright © 2006 - 2008 "Optima-PR"